Wodu Majin


Position: Teaching fellow
Email:
Office: G33 Hicks building
Photo of Wodu  Majin

Teaching:

MAS003 Core Foundation Mathematics Information